Second Attempt to breed Dorcus titanus westermanni. successfully | ความพยายามครั้งที่สองอันสำเร็จในการเพาะด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ

Hello, everyone. Here is my Dorcus titanus ssp. breeding report. As you know in this previous blog (Try to breed Dorcus titanus ssp. again | ลองเพาะด้วงคีมฟันเลื่อยอีกครั้ง). I tried to breed this species several times until it provided me the eggs, and these eggs hatched to be larvae.

สวัสดีครับ ทุกคน บทความนี้คือรายงานการเพาะด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ (Dorcus titanus westermanni) อย่างที่ทุกคนทราบกันดีในบทความก่อนหน้า (Try to breed Dorcus titanus ssp. again | ลองเพาะด้วงคีมฟันเลื่อยอีกครั้ง). ผมได้พยายามทำการเพาะด้วงคีมชนิดนี้หลายครั้งจนมันออกไข่ให้ผม และไข่เหล่านั้นก็ได้ฟักมาเป็นตัวอ่อนด้วงคีม

The equipment that I used for breeding | อุปกรณ์ที่ผมใช้สำหรับเพาะ
• Breeding box (29.9 cm × 19.2 cm × 20.1 cm)
• Fruit files filter
• Decayed wood (Japanese oak)
• オオヒラタ OOHIRATA MAT (Kinshi substrate)
• Jelly or Beetle Jelly.
• กล่องเพาะพันธุ์(29.9 cm × 19.2 cm × 20.1 cm)
• ฟิลเตอร์กันแมลงหวี่
• ไม้ผุ (ไม้โอ๊คญี่ปุ่น)
• โอฮิราตะแมท (เชื้อเห็ดรองพื้น)
• เยลลี่ หรือ เยลลี่ด้วง

Make sure they mated | แน่ใจก่อนว่ามันผสม

Due to I tried to put a pair of Dorcus titanus westermanni. in a breeding box. And of course, I did not get any eggs and the female died for some reason. I waited for 3 – 4 months to put them in a small box to let them mate several times until they mated successfully on 4th June 2021.

I put a female in a breeding box after mating suddenly. I dismantled a breeding box in July. I did not get any eggs but I believe it will provide eggs exactly but substrate might be insufficient. I decided to re-substrate and put it again on 24th July 2021

Dorcus titanus platymelus was mating in a small box.

เนื่องจากผมพยายามในการวางคู่ด้วงคีมฟันเลื่อยเหนือ (Dorcus titanus westermanni) ในกล่องเพาะ และแน่นอน ผมไม่ได้ไข่เลยสักฟอง และแถมตัวเมียก็ตายด้วยเหตุผลบางอย่าง ผมรอประมาณ 3 – 4 เดือน ที่จะวางมันลงบนกล่องเล็ก ๆ และปล่อยมันผสมหลายครั้งจนมันผสมพันธุ์กันสำเร็จในวันที่ 4 มิถุนายน 2021

ผมวางตัวเมียลงในกล่องเพาะหลังจากผสมทันที พอเดือนถัดมาเดือนกรกฎาคม ผมก็รื้อถังเพาะด้วงออกมา ซึ่งผมไม่ได้ไข่เลยสักฟอง แต่ผมเชื่อว่ามันจะออกไข่ให้อย่างแน่นอน แต่วัสดุรองพื้น ณ ขณะนั้นอาจไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ผมเลยตั้งสินใจปูรองพื้นใหม่ และวางตัวเมียลงถังเพาะในวันที่ 24 กรกฎาคม

Signal for dismantling a breeding box to find larvae. | สัญญาณที่บ่งบอกได้เวลาได้รื้อถังเพาะเพื่อหาตัวอ่อนด้วงคีม

After two months that I put a female in a breeding box. I kept it at a temperature between 18 – 25  °C. I saw a few larvae in a breeding box. I can not exactly tell you how the frequency of a female laid eggs is. But I guess around 2 – 3 weeks per egg. According to it from wild-caught might lay eggs in the wild before it arrived at me. This might be a cause why a female laid a few eggs.

หลังจากนั้น 2 เดือนที่ผมในใส่ตัวเมียลงในกล่องเพาะ ผมเก็บในอุณหภูมิช่วงระหว่าง 18 – 25 °C ผมเห็นตัวอ่อนด้วงคีมนิดหน่อยในกล่องเพาะ ซึ่งผมไม่แน่ใจและไม่สามารถบอกความถี่ของตัวเมียวางไข่ได้ชัดเจน แต่ผมคาดการณ์ว่าประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ต่อไข่ 1 ฟอง ดังที่รู้กันว่ามันมาจากการจับจากป่า โอกาสที่มันอาจเคยวางไข่ในป่าก่อนที่จะมาถึงผมได้ นี่อาจเป็นสาเหตุว่าทำไมตัวเมียวางไข่น้อย

Anyways, I dismantled a breeding box, and I found only 6 larvae. I determine they are around the end of L1 and becoming L2. I prepared the Kinshi for larvae around 6 – 8 bottles. It was so lucky that I had enough available Kinshi for them on that day.

อย่างไงก็ตาม ผมทำการรื้อกล่องเพาะออกมา และผมพบเพียงแค่ 6 ตัว ผมประมาณการณ์อายุหนอนราว ๆ สิ้น L1 ต้น ๆ L2 ผมเตรียมคินชิ (เชื้อเห็ด) สำหรับตัวอ่อนประมาณ 6 – 8 กระปุก โชคดีที่ผมมีคินชิเพียงพอสำหรับพวกมัน ณ วันนั้น

Move the larvae to Kinshi | ย้ายตัวอ่อนด้วงไปที่คินชิ

Kinshi is a mushroom spawn that we use for rearing Lucanidae larvae. Make sure that your mushroom spawn is completely organic 100% to save your larvae. I use the oyster mushroom spawn to feed them. I received these mushroom spawn from K.NUM บีเทิ้ล. I apologize to not record how to make a Kinshi but you can find how to prepare or make Kinshi on YouTube by searching the only word ‘Kinshi’

คินชิ คือเชื้อเห็ดที่เราใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนด้วงคีม เช็คให้แน่ใจก่อนว่าเชื้อเห็ดของเราออแกรนิคปลอดสารเคมี 100% เซฟหนอน ผมใช้เชื้อเห็ดนางรมป้อนอาหารให้กับมัน ผมได้เชื้อเห็ดเหล่านั้นมาจาก K.NUM บีเทิ้ล ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บันทึกวิธีทำคินชิ แต่ทุกคนสามารถเสิร์จหาวิธีการเตรียมคินชิได้บน YouTube โดยเสิร์จคำว่า ‘Kinshi’ หรือ เชื้อเห็ดเลี้ยงด้วง

In this video, I drill a hole in a Kinshi bottle to put larvae. (I apologize to you all that I spoke in Thai). | ในวีดีโอนี้ ผมขุดคินชิเป็นรูเพื่อใส่ตัวอ่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *